Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Euthanasiewet: Kinderen die ontzaglijk leiden en dementerende. 

11/28/2013

Kinderen die ontzaglijk leiden en dementerende, moeten een vraag om euthanasie kunnen stellen, doch beneden de 10 jaar moet er minsten een begeleiding zijn van deskundigen en de betrokken ouder of voogd. Het verzet van de oppositie met CD&V op kop in deze, is een gebrek aan het recht van de mens om zelf te bepalen wat hij of zijn nog aan kan of aan wil gebonden aan leeftijd of wilsbekwaam zijn. Dementerende kunnen dus geen beslissing nemen stelt men, doch deskundigen en begeleiders kunnen wel bepalen of deze mensen onnoemelijk lijden en of hieraan al of niet verholpen kan worden. Het bewust in leven houden van ernstig lijdende die geen kans op beterschap hebben, ongeacht de deontologie die men hanteert, is vergelijkbaar met bewust mishandelen of martelen van een persoon, en dus ontoelaatbaar. Het is echter evident dat een college van deskundigen en begeleiders een beslissing nemen om eventueel euthanasie toe te passen, vooral bij ouderen is het redelijk dat familie inspraak heeft doch geen beslissingsrecht gezien het gevaar op misbruiken. Mensen het recht ontnemen om zichzelf over de eigen leef kwaliteit uit te spreken is een vergissing, zelfs het mondige kind kan zijn gevoelens uitdrukken en zou hierin een inbreng moeten hebben, ongeacht de leeftijd en vanaf het ogenblik dat het zijn gevoelens duidelijk kan uiten. Dat dergelijk kind beneden de geestelijke ouderdom van 10 jaar veelal geen werkelijke beslissing kan aandragen is duidelijk, doch het moet wel een stem in de materie hebben, alleen de getroffen persoon weet waar zijn of haar grenzen liggen.  

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)