Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

De Crisis groeit en bloeit 

1/22/2014

Burgerlijke en industriële overheden net zo goed als hun ondergeschikten die ondoordacht handelen, en met de gemeenschapsgelden en middelen spelen, kelderen de westerse economie.

Wil men de economie in westerse landen op peil houden dan moet men goedkoop en rendabel werken, doch de grote handicap is de schraapzucht van overheden en de gulheid waarmee ze zich met belastinggelden bedruipen. Hun spilzucht en wedijver slokken echter al jaren meer op dan hun inkomsten toelaten, waardoor lasten telkens weer verhoog worden om de kosten te dekken, geen vicieuze cirkel zonder meer, doch ook een oplopende kostenspiraal die de kosten/baten ver overstijgt.

Afbouw van lastendruk op de uurlonen van de werkende krachten en een hoger netto inkomen van de personen die onderaan op de werkvloer het eigenlijke werk moeten verrichten en de grote massa vormen, kan de economie terug zuurstof geven, doch dit moet gepaard gaan met de afbouw waar mogelijk van automatisering om hierdoor meer werkkrachten aan de slag te zetten. De extreem hoge lasten op arbeid beletten echter de inzet van arbeiders door te hoge kosten tegen te lage inkomens en dito koopkracht.

Bedrijven moeten van hun kant uit de lonen die zij uitkeren aan leiden personeel op hogere niveaus beter beheren en zo nodig indijken. Het verhaaltje dat een goede kracht geld kost wil men die behouden, is een mooi sprookje voor het slapen gaan, doch houd geen steek, er zijn voldoende krachten die aan een redelijk loon willen werken en voldoende bekwaamheid hebben. Het is aan de bedrijfsleiders om te selecteren of te laten selecteren door selectie instellingen.

Te veel eigenaars van bedrijven laten de leiding van een bedrijf over aan managers, zich baserend op de inkomsten die er op tafel komen te liggen, terwijl ze niet weten hoe de vooruitzichten in werkelijkheid zijn, doordat ze zelf de activiteiten van het bedrijf niet van nabij opvolgen.

Uiteindelijk zijn het burgerlijke en industriële verantwoordelijken die hun taak er uit bestaat om de maatschappij en de industrie gezond te houden en dat kan slechts door het inkomen en veiligheid van de actieve bevolking te verzekeren.

Verantwoordelijkheid nemen betekend voor de Federale verantwoordelijken, zorgen voor alle legale Belgen, voor hun veiligheid en welzijn, voor de Vlaamse overheid, zorgen voor de veiligheid en welzijn van alle legale Vlamingen, voor werkgevers zorgen dat elke werknemer een redelijk loon naar werken ontvangt.

In vele gevallen nemen de overheden op burgerlijk en industrieel vlak geen genoegen met een redelijk en haalbaar loon, en dit op kosten van hun ondergeschikten in de laagste regionen, waardoor er een massa ontstaat die geen redelijke bestaansmiddelen deelt naar werk en inzet.

Onze geciviliseerde maatschappij loopt over van mensen die met een volle dagtaak hun gezin niet naar minimum vereiste kunnen onderhouden. Het maatschappelijke evenwicht wordt hierdoor bedreigd net als onze economie waardoor de groeilanden een vrije weg in de run naar de afzetmarkten krijgen. Dit is de schande voor de maatschappij die zich als geciviliseerde omschrijft.

Bedrijfsleiders regeringsmandatarissen en burgers hebben de keuze, ofwel inbinden en eerlijk delen met allen die legale rechten hebben, ofwel in de eigen benen schieten.

De industrie heeft afzet en dus verbruikers nodig die hun producten kunnen kopen, zo niet gaan ze ten onder. De overheid heeft tevreden burgers nodig die hen aan de macht houden en hun broodwinning te vrijwaren. De burger heeft het recht en de plicht haar stem en macht als uitvoerders te gebruiken, en de overheden die niet voldoen aan de kant te zetten. Degene die tot een der partijen hoort en zijn functie niet uitoefent naar mogelijkheden en plaats zal uiteindelijk uit de boot vallen of er uit gezet worden.

Uiteindelijk kan men doorgaan tot onze moderne maatschappij instort, en we zijn dan wel al op goed weg. Een instorting van ons systeem en beschaving zou een oplossing kunnen bieden. Net zoals in het verleden beschavingen zichzelf vernietigden kan de geschiedenis zich ook nog herhalen, en kunnen interne spanningen in deze wereld de westerse beschaving kelderen.

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)