Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

I.S. - Vrijwilligers en veterane terug uit de oorlogshel! 

9/18/2014

Mens en dier hebben een genetisch overgedragen basisconcept in hun DNA, dat verder kan uitgewerkt worden door ervaringen, vorming en vooral door individuele intelligentie en inzicht.

Het instinctieve basisprogramma kan via vorming wel bijgestuurd worden in de maten van het bevattingsvermogen van het wezen, doch de fundamenten kunnen niet verwijderd worden doch wel bijgeschaafd en uitgediept.

Mensen and jongeren die zich vrijwillig als strijder in een oorlogsgebied begeven kunnen dit doen vanuit ideologisch oogpunt, doch zullen in de kortste keren hun visie wijzigen indien ze met zinloos en onterecht geweld geconfronteerd worden, en zich terug trachten te trekken.

Extreme geweldplegingen zoals op de propaganda van de “Islamitische Staats”(IS) wordt vertoond is een direct resultaat van een aangeboren gewelddadig lustgevoel om de eigen macht te demonstreren, terwijl sociaal inzicht dit niet zal afremmen door het gebrek aan dergelijke intelligentie. Men heeft dus te doen met lustmoordenaars die bij elke mogelijke gelegenheid niet terug zullen schrikken om dergelijk geweld te herhalen, en via die weg hun persoonlijkheid als groots en machtig voor te stellen.

Gewelddadige ontwikkelingen zijn hier een gevolg van de combinatie van individualisme en een algemeen intelligentie gebrek waardoor de persoon nauwelijks een sociaal aanzien en aanvaarding in de maatschappij kan verwerven.

De multiculturele maatschappij heeft verschillende ontwikkelingsgebieden samen gebracht terwijl elk gebied een eigen natuurlijke selectie onderging, en zo diversiteiten op het vlak van ontwikkelingen creëerden. Juist deze uiteenlopende ontwikkelingsniveaus maken het bepaalde groepen uitzonderlijk moeilijk om sociaal te integreren, waardoor er gelijk gezinde groepen van paria’s ontstaat die zich via een of andere gezamenlijke ideologie gaan verenigen en afzetten tegen de rest van de hen omringende maatschappij.

De “Islamitische Staat” maakt van de Islam gebruik om hun geweld te rechtvaardigen en een schijn van rede en zin te geven.

Men mag niet uit het oog verliezen dat elke Bijbelgodsdienst vanuit de Bijbel het onderscheid kent tussen gelovigen of uitverkorenen en ongelovigen of verdoemden, waardoor het westerse individualisme een voeding heeft om zich via geloof af te zetten tegen anderen, en eigen aan het individualisme zonder sociaal inzicht een grenzeloze rivaliteitdrang gewelddadig te beslechten.

Het westen moet zich realiseren dat elke terugkerende IS strijder een potentieel gevaar is, net zoals elke terugkerende vrijwillige oorlogsveteraan. Oorlogsvrijwilligers zijn vaak mensen die in het oorlogsgebied niet alleen hun gewelddadige behoefte hebben kunnen botvieren, doch eens de smaak te pakken dit nauwelijks of niet kunnen onderdrukken.

Terugkerende veteranen kan men echter indelen in twee groepen, enerzijds zij die het zinloze geweld veroordelen en trachten te verhinderen doch om ideologische redenen in een conflictzone terecht zijn gekomen of er deelgenomen hebben, anderzijds heeft men hen waarvan men weet dat zij prat gaan op het gepleegde geweld en er van hebben genoten, wat betekend dat zij altijd een maatschappelijk gevaar zullen vormen. 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)