Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

The show must go on.

3/24/2012

Het is duidelijk dat bepaalde politici in de regering zich beter om de bevolking bekommeren als om de regerings- of partijstrategie, en deze zelfs terzijde willen schuiven om de belangen van de bevolking te dienen, indien de toegewezen staatssecretariaten ook functioneren naar hun orders en wensen.

Het verloop van een legislatuur toont ons nochtans dat van de vele voornemens, die gezond zijn en aan de wensen en noden van het volk te gemoet komen, er nauwelijks wat overblijft. Telkens weer komen we tot de ontdekking, dat de belangen van de bevolking verder van het gezonde doel verwijderd zijn.

Op aantijging van wantoestanden bij de dienst vreemdelingenzaken, asiel en migratie d.d. 11 dec. 2011 werd de nieuwe staatssecretaris M. De Block hierop attent gemaakt door een slachtoffers. Op 05 feb. 2012 liet zij briefschrijver in een antwoord weten, de brief met klacht overgemaakt te hebben aan haar administratie de dienst Vreemdelingenzaken, met de vraag hun verzoek te willen onderzoeken en de slachtoffers op de hoogte te houden van het gevolg dat eraan wordt verleend.

Uiteraard is het duidelijk, gezien de schriftelijke bevestiging door De Block zelf, dat zij te goeder trouw handelt, en zich oprecht bekommert om de belangen van de getroffenen.

Haar verzoek aan de betrokken dienst heeft slechts zin indien Mv. De Block persoonlijk controleert dat deze dienst, die zelf verantwoordelijk was voor de wantoestand, intussen onder een bekwaam en betrouwbaar beheer werd geplaats en voortaan degelijk zal werken. Ook het feit dat er geen melding wordt gemaakt van persoonlijk toezicht op het resultaat, toont een gebrek in haar organisatie, zeker gezien de betrokken dienst in het verleden zwaar faalde en er klacht werd neergelegd van vervalsing van geschrift en verklaringen, waarvan uiteraard het hoofd van de dienst op de hoogte moet geweest zijn. Uiteraard geld hier ook het feit dat De Block een zwaar verwaarloosde of is het mismeesterde dienst in de schoenen kreeg geschoven, terwijl zij het politieke kakelnestje is en nog in de politieke kinderschoentjes staat.

Het feit dat de betrokken dienst na ruim anderhalve maand nog niets van zich laten horen, en geen verslag of antwoord aan de betrokken slachtoffers of schrijver van de brief verstrekt, is trouwens onaanvaardbaar, en wijst op een negeren van het verzoek door hun meerdere,  Mv. De Block.

Men kan zich op dergelijk voorbeeld afgaand afvragen of de aangestelde verantwoordelijke wel inspraak en bevoegdheid hebben, of zij slechts die bevoegdheden mogen uitoefenen in relatie van anderen die van achter de schermen de politiek in ons land uitmaken en de koers naar andere dan de belangen van het volk bepalen.

Het voorval toont dat de staat België aan een grondige reorganisatie aan toe is, en zonder een degelijke ommezwaai geen toekomst biedt, doch de traditionele partrijen starten telken met veel voornemens en beloftes waarvan nog nooit wat van terecht is gekomen, terwijl de bevolking achteraf slechts rechten heeft ingeleverd.  

Leven we dus in een dictatuur met een schijnbare democratische dekmantel en wie is de echte dictator achter de schermen?

De jongste politieke ontwikkelingen wijzen nog maar eens naar de bende van Laken, die door het volk maar al te goed gekend is. Hopelijk gaan Vlamingen van groot tot klein aan een zeel trekken, om uiteindelijk een economisch gezonde politiek uit de brand te slepen, en een echte toekomst voor het volk op te bouwen, in plaats van een groeiende graaicultuur met een minderheid van superrijken terwijl de arbeider zich uitslooft voor hongerloon en zonder reële koopkracht der massa de ondernemingen laat creperen.   

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)