Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

De grote Belgische en Europese vooruitgang. 

8/15/2015

Wie de jongste politieke ontwikkelingen volgt zal wel gemerkt hebben dat de sterkste partij van België N-VA voorstellen of acties wil ondernemen die men uiteindelijk zonder slag of stoot terug inslikt, onderdruk van ….?

Laat het al eender zijn van wie er druk uitoefent, doch een ding is zeker, het is niet de sterkste partij die de touwtjes in handen heeft en de regering stuurt. Erger nog, indien men bedenkt dat men voorstellen intrekt zonder duidelijk verzet of discussie, waaruit de vraag dient gesteld te worden wie in feiten de macht in België en Europa dan wel in handen heeft.

Het omgooien van het roer in de Tax-Shift affaire om uiteindelijk een zwakke herhaling van het belastingsysteem op te zetten en nu uitsluitend om de middenklasse te gebruiken om de laagste lonen lichtjes op te trekken, is wel het grofste wat men kon aanbrengen. Hiermee heeft men zonder degelijke rede, de rijke top van de maatschappij uit de wind gezet, waardoor men kan stellen dat de sterkste schouders niet de lasten moeten dragen of er in moeten deelnemen, wat in feiten een regelrecht volksverraad is. Men zal aanvoeren dat de kapitalisten anders massaal zouden verhuizen naar landen die hen niet of nauwelijks belasten, doch dat is natuurlijk een drogreden. Waarom denkt men dat extreem rijke mensen naar een land als België komen? Uiteraard profiteren zij van een infrastructuur en voorzieningen die nergens ter wereld zo nabij en bereikbaar zijn en zo uitgebreid zijn als in die kleine technologisch en medisch geavanceerd landje. Nu echter genieten zij van dit alles zonder dat ze ernstige bijdragen moeten leveren, integendeel, zij worden bescherm, terwijl de kosten naar de middenklasse en tweeverdieners gaan.

Het vreemdelingenbeleid is nog zulk een draak, de Europese landen delen meer dan wie anders in de crisis door eigen wanbeleid, de bevolking is de dupe van de knoeiboel die verantwoordelijken er van gemaakt hebben. Desondanks gaan onze politici beweren dat het voor ons goed is dat men massaal vluchtelingen die vooral uit economische overweging naar Europa oversteken, binnen haalt. Men gaat met man en macht de mensen helpen om veilig Europa te bereiken, om ze vervolgens over het continent, op bevel van de EU, te verdelen naar wensen en in de maten die de EU ons tracht op te leggen, en weer zonder verzet van de grootse partij, N-VA, die zelfs koploper blijkt in het beijveren van de verdeling van vluchtelingen over het gebied, dit terwijl de democratische meerderheid van het Belgische volk dit blijkt af te wijzen. Ik vrees dat we het begrip DEMOCRATIE beter uit de woordenboeken verwijderen, gezien het feit dat dit begrip slechts een waardeloos begrip zonder betekenis is.

De stroom van vluchtelingen moet een aanwinst voor ons land en continent zijn, of worden, …. Heeft er iemand een uitleg voor hoe een overvloedige stroom migranten die geen vorming hebben doch een aanwinst kunnen zijn voor een continent dat verzuipt in de schulden en waar de bevolking van uitgebeend wordt om de rijke bovenlaag te verrijken, dit terwijl er voor eigen volk onvoldoende werk is. Voor België en sommige west Europese buurlanden is het zo dat men, nood heeft aan gevormd en gekwalificeerd personeel vooral uit de hoogste vormingsklasse, en men juich t en verdedigd de aanvoer van massa ongeschoolden en bestempeld dit als een zege en noodzaak? Kan de touwtrekker Theo Francken hier een uitleg voor geven of is er iemand die dit kan uitleggen?

De armoede groeit in een razend tempo, gelijk met de werkloosheid, en de economie blijft opboksen tegen een efficiënter wordende derdewereld economie, die blijft groeien in de maten dat onze economie blijft krimpen. Het zal dus weer de middenklasse zijn die de brokken moet opvangen, daar de laagste inkomens nauwelijks kunnen overleven en de rijksten geen behoorlijke bijdrage in verhouding willen leveren.

Of het allemaal nog niet genoeg is stapt N-VA mee in het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd tot boven de grens van de normaal mogelijke en aanvaardbare leeftijd, dat men gemiddeld fysieke arbeid aan een normaal tempo kan aanhouden, waardoor een massa mensen voor hun einde loopbaan noodgedwongen zullen uitstappen en een deel van hun pensioen zullen verliezen, of sterven voor ze hun pensioen bereiken. Noem het hoe je wil doch het gaat om bijdragen die de werkende gedurende hun actieve loopbaan moeten afdragen en hen op een slinkse wijze wordt ontfutseld. Sorry, voor mij is het een directe diefstal van gelden die de afdragers in eerste instantie toekomen, en niemand anders.

Erger nog als men moet vaststellen dat in landen als België de knoeiers nooit ter verantwoording worden geroepen. Nee, zij gaan steeds vrijuit en, o wee, degene die hen durft aan te klagen, aan de kaak te stellen of tracht te belagen, die wordt op staande voet met vereende krachten en inzet van pseudo wettelijke en onwettige middelen en acties afgestraft, of verdwijnt mysterieus, wordt binnen het milieu omgebracht, verongelukt, pleegt plots zelfmoord en noem maar op, doch ze zullen zwijgen, hoewel dit met de huidige mogelijkheden van de sociale netwerken al moeilijker te verwezenlijken is, en er overal lekken ontstaan.

Mogen we vragen “waarom laat men hen niet gewoonweg ophoepelen”, de bijdrage die ze leveren zijn de diensten en voordelen die ze genieten op onze kosten niet waard. Is misschien een andere verzwegen rede? Omkoping? Corruptie? Wat is er aan de hand dat de grootse partij van het land gedwee mee loop in de marge die door anderen bepaald wordt? Wie bestuurt het land dan wel en waarom MOETEN wij naar elk stembusgang?

Ach ja, politici wijzen er ons telkens op dat men knoeiwerk toch kan afstraffen met de volgende verkiezing, doch is dat wel zo? Als men weet dat politici een ruim vangnet opgebouwd hebben en nog bij bouwen, waardoor ongekozen politici gedurende langere tijd, een ruime vergoeding voor zich en eventuele medewerkers genieten, is dit een hilarische grap.

Zullen we het niet hebben over de diamanten handdruk die ze nog meekrijgen voor bewezen knoei- en broddelwerk.

Zullen we maar zwijgen van de vele voordeeltjes die ze genoten van hun deelnamen in allerlei raden van bestuur, met of zonder vergoeding. …. “Zonder vergoeding?”, mogen we lachen, en waarom wil iemand, “UIT DE POLITIEK” in een raad zitten zonder vergoeding? 

Moeten we veronderstellen dat ik als ondernemer een politicus in een raad neem zonder belangen en voordelen op te vissen?

Mogen we de burger en werkers van ons land vragen om dom en naïef te blijven? Dank U!

De wereldpers en publieke opinie lag al plat van verbazing en het lachen toen bleek dat uitgesproken de heren procureurs des konings de onderzoeken naar de bendes van Nijvel in de war stuurden. Vervolgens herhaalde de verbazing over België en de goede werking van ons democratisch en rechtssysteem zich met de zaak Dutroux die ons rot imago nog wat versterkte, net zoals de hilariteit er om. Nee, het was nog niet genoeg, uitgerekend ons land bleek uit te puilen van de pedofielen, spant de kroon in de drug trafiek, en de bom ging echt af met de openbaringen van Anonymus betreffende de link tussen DUTROUX en de Belgischer en Europese High Society of zeg maar de Maffia van de “Bilderberg Groep.”

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)