Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Stuiptrekkende beschaving.

10/25/2015


De wereldeconomie is in en door het westen gekoppeld aan het kapitalisme en is te herleiden tot een eenvoudig principe, namelijk dat de ene werkt en meer vraagt voor zijn werk dan de ander kunnen opbrengen, waarbij één rijk wordt en anderen zich voor hem te pletter moeten werken om te overleven. Hoe meer mensen voor een hongerloon moeten werken hoe machtiger en rijker de werkgever wordt.

Dit systeem blijft echter duren zolang de arbeider geen macht heeft die de werkgever kan evenaren en tot redelijke vergoeding kan dwingen.

Democratie is dus een ernstige bedreiging voor de almacht van het kapitalisme, een gevaar dat de kapitalist slechts kan ontlopen door ofwel bedrijven te plaatsen waar mensen voor een laag loon willen werken, ofwel door de democratie en machtsuitbreiding van de bevolking te verhinderen.

De producent heeft er echter alle belang bij dat de bevolking koopkracht heeft, liefst door meer te presteren via overwerk of via een tweede loon en dus niet door hoger loon uit te keren.

De democratie en macht van de massa verhinderen is de eerste vereiste, die slecht kan behaald worden door de bevolking te verdelen via ideologie, religie, of ontwikkeling. Alle wegen zijn goed, de verdeeldheid is hoofdzaak en doel om democratie en macht van de massa te stuiten.

Er zit echter een grote adder onder het gras, namelijk de ambitie en werkijver van de doorsnee westerling, en zijn hoge competitiedrang met haast ontoombare drang naar macht en weelde. Doch de op status beluste westerling rest geen of nauwelijks tijd voor gezin en gezinsleven, waardoor en nauwelijks of geen ruimte voor kinderen, blijft en de bevolking razendsnel verminderd. Minder volk is minder werkkrachten en personeel, doch ook minder behoefte en afzet. Minder afzet betekent ook minder rendabiliteit voor bedrijven en minder inkomsten voor de kapitalist. Een neergaande spiraal die het gevolg is van een te hoge graad van uitbuiting van werkkrachten, doch moeilijk te stoppen is, tenzij de superrijken het besef hebben om een deel van hun rijkdom af te staan. Hier speelt weer een ander fenomeen, de psychopathische geldzucht die basis is voor commercie en kapitalisme, gevolg van een aangeboren sociaal inzichtelijk gebrek, of noem het gebrek aan sociale intelligentie.

 

De psychopathische geldzucht der Ariërs

Psychopathische machtswellust leidde ertoe dat zij die hieraan leden zich als meerderen gingen zien van andere volkeren, en zich tot meerdere kroonde een feit dat weerspiegeld wordt in het zich als meerdere of heer, in het Sanskriet “Ariã” (Ariër) te benoemen.

We zullen daarom de Psychopathische geldzucht omschrijven als Arische ziekte. Deze Ariërs treffen we aan in de Joden, Arabieren, Midden-Oosten, bevolking van centraal en noord India en de stammen van het Europese binnenland, die nu als de Europese adel functioneren.   

De Arische geest en psychopathische geldzucht belet vele westerlingen om afstand te doen van overtollige weelde, waardoor het probleem niet zonder meer kan afgewenteld worden, en de westerse beschaving haar eigen bestaan mee ondergraaft.

De rijke maatschappelijke bovenlaag der kapitalisten ziet zich sinds de opkomst van de volksmacht via het socialisme bedreigt, en bedreiging die enorme vergroting kreeg door toedoen van het door hen zo gehate Naziregime, dat zich via WOII in door de Duitsers bezette gebieden verspreidde.

De west Europese Adel of wat er na WOII van overbleef werd onder leiding van onder anderen Prins Bernhard van Nederland verenigd om een front tegen de democratische macht op te werpen, tijdens een gesloten vergadering in het “BILDERBERG HOTEL” van mensen die een machtspositie beklede. Hiermee werden de resten van de oude adel en monarchieën gekoppeld aan het gezag dat van de monarchen uitging met het oog deze te koppelen aan al wat kapitaal en vermogen betekende, om een sterke tegenpool tegen opkomende democratie en volksmacht te vormen en zo het vermogen, de privileges, voorrechten en absolute vrijheid van de oude High Society te vrijwaren.

Door omkoping en corruptie wist men in enkele decennia de groep uit te breiden over het gehele Europese continent en uiteindelijk ook verder tot op het Amerikaanse vasteland, waardoor de complete Indo-Europese wereld onder de industriële controle van de BILDERBERG Groep kom te staan. Doch ook deze groep voelt de hete adem van de groeiende macht van de opkomende democratie die maar niet te stuiten lijkt.

 

De vluchtelingencrisis

De vluchtelingencrisis, toevallig of opgezette redding voor de antidemocraten van de BILDERBERG Groep. De vluchtelingenstroom werkt als een splijtzwam op de bevolking van de betrokken landen, doch tot overmaat voor de machthebbers weigeren bepaalde Europese machthebbers in de Europese cadans te blijven, en vluchtelingen op te nemen. Dit betekent dat bepaalde regeringen het gevaar van de chaos en destructie inzien en de democratie her en der toch vaste voet krijgt.

Vooral leiders van West Europese landen laten zich door de BILDERBERG Groep paaien en verraden hun volk koudweg steunend op het sentiment van een deel van de beter vergoede bevolking die zich economisch niet bedreigd voelt en van dreigende destructie   blijkbaar ofwel niet bewust is, of deze negeert omdat het hen niet rechtstreeks treft, voorlopig ogenschijnlijk niet.

De vluchtelingenstroom uit extremistische gebieden van Arabië en het Midden-Oosten brengt een bevolkingsontwikkeling naar Europa, die al duizenden jaren geteisterd wordt door de totale onverdraagzaamheid tegenover allen die het niet met hen eens zijn. Een wereld die door tweedracht en onverdraagzaamheid een niet te stuiten gewelddadige geschiedenis kent. De migratie van deze bevolking naar Europa zal de ontwikkeling die in duizenden jaren onveranderd bleef niet veranderen. Volksontwikkeling gaat namelijk gepaard met natuurlijke selectie, waardoor een ontwikkeling in het genetisch patroon zit ingegrift en genetisch wordt overgedragen, vaak versterkt door het klimaat en de noden die daaraan verbonden zijn om te overleven. Deze migratie houdt echter verrassende elementen in zich, namelijk de enorme schraapzucht van deze bevolking waardoor ze elkaar voortdurend bestreden en hun gebieden destabiliseerden enerzijds, en de extreem hoge graad van agressie en geweld dat eigen is aan deze ontwikkeling. Twee extreme eigenschappen die uiteindelijk de Europese en Westerse High Society de das zullen omdoen, doch ook de westerse leidende positie zullen kelderen.     

Europa en mogelijk de totale westerse ontwikkeling komt daarmee in een sterk nadelige positie tegenover opkomende Aziatische landen en hun economie, die zich bij instorting van de westerse markten zal handhaven met hulp en offerbereidheid van de bevolking. Doch ook hier zit voor onze kapitalisten en High Society een onaangename verrassing in. Beleggers verplaatsen hun geld naar daar waar er te verdienen valt, dus verhuist hun geld naar deze groei-industrie. We merken vandaag dat de kapitaalinzet geleidelijk door de groeilanden wordt overgenomen, en zij beetjes bij beetjes industriële beleggingen in eigen handen nemen. Wat begrijpelijk is daar ook zij zien dat de westerling dom en onbetrouwbaar is, niet bekwaam om macht op een gezonde manier te hanteren, waardoor ook hun kapitaalmacht in hun industrie een mogelijke bedreiging kan worden.

Uiteindelijk blijft er een bedreiging vanuit de autochtone bevolking die indien het opzet om hun macht te breken, in wanhoop tot een burgeroorlog over zullen gaan, een opstand die zich hopelijk zal uiten tegen de oude machten, adel en monarchieën en Europa van deze middeleeuwse kanker zal verlossen.  

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)