Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Extremisme:

11/21/2015

 

Extremisme bestaat daar waar het instinctief individualisme de mens stuurt en sociale degradatie aanwezig is. Extremisme is niet geloof of filosofie gebonden.

moslimextremisme is geen vastomlijnde term en wordt zowel gebruikt voor islamieten als door hen die islamitische principes als basis voorhouden naar terroristische- of orthodoxe-islamitische interpretaties en vaak zelf gevormde opvattingen.

 

Al Qaida, IS, Boko Haram en andere moslim sektes geven zich als ware islamieten op.

 

Het fenomeen is tot vandaag ook veelvuldig aanwezig onder christendom, waardoor christelijk geïnspireerde terroristische christenen, hun christelijk geloof als rede aangeven voor geweld tegen anderen.

Duidelijk omlijnde beweging is hierin de soms slapende en nu weer actieve Ku-Klux-Klan (K.K.K.) in zuid Amerika die geweld tegen zwarten rechtvaardigt door te beweren dat zwarten door god verdoemd zijn. De K.K.K. verbergen racisme onder het mom van door god gerechtvaardigd optreden.

Recentelijk heeft de onafhankelijke American Civil Liberties Union de Klan zelfs ettelijke malen met succes op financieel, logistiek en juridisch vlak ondersteund in allerlei rechtszaken. Hierdoor kan de Klan vandaag de dag nog steeds ongestoord van zijn grondwettelijke rechten en vrijheden blijven genieten. De KKK mag vandaag dus nog steeds rally’s, parades en manifestaties in het openbaar organiseren alsook politiek actief zijn.

De oorspronkelijke K.K.K. is echter gedecimeerd door splitsingen, waardoor kleine eenheden hun activiteiten geheel of gedeeltelijk overnamen.   

Deze organisaties zijn gekend als:

  • Church of the American Knights
  • American Knights of the Ku Klux Klan
  • Imperial Klans of America / IKA Knights of the Ku Klux Klan
  • Knights of the White Kamelia
  • White Knights of the Ku Klux Klan
  • Knights Party
  • White Camelia Knights of the Ku Klux Klan
  • United Klans of America
  • Federation of Klans
  • Mystic Knights of the Ku Klux Klan

  

Apartheid was eveneens vergelijkbare beweging die wettelijk werd geformeerd en hetzelfde doel had als de K.K.K.

Zowel de Siciliaanse Cosa Nostra als de Napolitaanse Camorra steunen zich op het geloof en de Roomse Kerk en zijn fervente christenen naar eigen zeggen.

De Zuid Amerikaanse “Drug kartels” worden openlijk door een deel van de Roomse clerus gesteund en noemen zich christelijk.

Vele extreme en gewelddadige bewegingen grijpen naar godsdienst enerzijds om hun activiteiten een schijn van rechtvaardiging te geven, anderzijds om goedgelovigen te verleiden aan hun activiteiten deel te nemen.

Het zijn vaak hooggeleerde geestelijke leiders die mee instaan voor het uitbreiden en instandhouding van dergelijke criminaliteit.

 

Al deze organisaties ontwikkelen zich op basis van extreem egocentrisch individualisme, waardoor dergelijke organisaties nauwelijks kans hebben in Oost Azië, Indonesië, of binnen Zuidelijk Centraal Afrika, daar deze gebieden een te grote concentratie hebben van niet instinctief individualistische bevolkingen. De ontwikkelingen als Boko Haram en dergelijke, net als het extremisme dat langs de oost- en westkust ten noorden van de evenaar en in het noordelijk binnenland van Afrika ontplooit, steunt eveneens op de aanwezigheid van zwarte individualistische bevolkingen.

 

Het is irrelevant om godsdienst als basis te nemen voor geweld tegen de medemens, zonder heerkracht als zelfverdediging. Ook het rassenonderscheid is een geestesziekte die direct gevolg is van een gebrekkige en ontoereikende sociale intelligentie en kennis.   

 

Al duizenden jaren strijden sociaal gedegradeerde gemeenschappen tegen elkaar terwijl hun sociale en interne zwakte tot gevolg had dat zij door stabiele gemeenschappen naar slecht leefbare oorden werden verdrongen. Indien men deze volkeren verpletterd zullen andere paria’s hun heil in de vrijgekomen gebieden zoeken. Wil men vandaag de grond voor extremisme vernielen dan moet men 50% van de totale Individualistische bevolking over de kling jagen, wat neerkomst op ruw geschat 1/8ste van de wereldbevolking. Ook in onze midden lopen een massa extremisten rond, die echter door strenge wetten en een massale politiemacht in bedwang worden gehouden. Neem onze politiemacht weg en morgen is onze beschaafde leefwereld een hel, waar mensen elkaar openlijk te lijf gaan en afmaken. 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)