Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Diversiteiten in het menselijk instinct, het struikelblok: 

12/14/2016

Bij de studie van het menselijk instinct blijkt bij velen het grootste probleem erin te bestaan om zich los te maken van de eigen achterliggende en instinctieve invloeden. Ons instinct bepaald namelijk de wijze waarop we zien, voelen en denken, doch beperken ons in het begrijpen wat vanuit een ander instinct gestuurd wordt, tegen onze logica in. Telkens wanneer we een ander visie of benadering willen doorgronden, worden we omgeleid naar onze eigen logica van waaruit we de zaken trachten te begrijpen, en waardoor we tegenover schijnbaar absurde benaderingen komen te staan.

De extroverte mens zal de gemeenschap zien als een onverbrekelijk geheel dat bestaat uit delen die slechts onderdeel zijn van het geheel. Hij blijft steeds de persoon die telkens de gemeenschap zoekt achter de mensenmassa die er deel vanuit maken. Logica, gevoel en denken is hieraan verbonden.  

De introverte mens zal het individu zien als deel van gemeenschap en de gemeenschap beschouwen als een verzameling van individuen. Hij blijft steeds de mensen zien in de gemeenschap als aparte delen waaruit de gemeenschap is opgetrokken. Logica, gevoel en denken is ook hieraan verbonden. 

De solitaire mens ziet het individu als iets wat men zelf niet is, en de gemeenschap als een verzameling van wezens die hen niet ter zake doen, tenzij hij er nut uit kan slaan. Hij beschouwt dingen en mensen als bruikbaar, onbruikbaar of gevaarlijk, terwijl hij in het laatste geval zich schuw verwijderd of deze tracht te ontlopen. Als alleenstaande schuwt hij, als zwakkere die op niemand rekent, de massa, tenzij deze duidelijk ongevaarlijk is. Logica, gevoel en denken is ook hieraan weer verbonden, en is de eenzaat de zwakste, die zich voor elke mogelijke dreiging en de onbekende verbergt.    

De Nestvormer ziet het individu als behorend tot zijn nest of als vreemd aan zijn nest, en getolereerd waar degene die geen bedreiging of hinder levert. Het individueel leven behoort het nest toe, en men leeft in eerste instantie voor het wel en wee van het eigen nest. Allen leden voelen zich onvoorwaardelijk en instinctief van jongs af, verantwoordelijk voor alle anderen, en ieder van hen zal zonder aarzelen zijn leven geven om de anderen te beschermen. Iedereen is in hun ogen een onderdeel van een wel omschreven nestgemeenschap. Ook hier is de logica, gevoel en denken hieraan onderworpen.

Elke onderzoeker op dit terrein heeft eerst en vooral af te rekenen met zijn eigen beperkingen en instinctieve denkpiste, doch moet er constant mee rekenen dat de eigen logica steeds zijn observatie en analyse doorkruist en in een eigen piste tracht te duwen, waardoor de onderzoeker telkens weer zijn resultaat moet testen naar een visie die niet tot zijn instinctieve piste behoort, wat uiteraard pas kan nadat hij het andere instinctieve patroon grondig kent.

De complexiteit van de studie en de materie heeft tot gevolg dat er nooit diepgaand onderzoek naar gedaan werd, en men de diversiteiten veronderstelde te kunnen verklaren op gronden van geaardheden die ontstonden via natuur, opvoeding, tradities en gewoontevorming, doch de zwarte Afrikaner uit het binnenland veranderd mentaal niet, ook niet wanneer men van kind af bij blanke pleegouders opgroeit, en hun gevoel voor ritme en muziek blijkt uitzonderlijk en ingeboren. Oost Aziaten uit het binnenland hebben veelal geen ritme gehoor of gevoel, ook niet nadat ze in een andere wereld of milieu opgroeien. Eigenheden zijn echter genetisch bepaald door de fundamenten van het instinct, en sturen ons denken, voelen, sociale noden en vorming van onze maatschappij.   

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)