Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

De westerse middeleeuwen lopen op hun laatste benen, de chaos echter niet: 

3/27/2017

De technologische vooruitgang opent perspectieven waarop onze gezagdragers niet gerekend en nog minder gehoopt hebben.

De moderne communicatie en satellietverbindingen die de aarde over zijn ganse omtrek omvatten, en communicatie vanop elk willekeurig punt naar elk willekeurig punt op de planeet toelaten, zonder dat overheden dit voluit onder controle kunnen houden.

Terwijl macht slechts in de omschrijving van gebundelde macht thuishoort, betekent dit in termen van bestuur voor een individualistische gemeenschap, een besluitvaardigheid die slechts optimaal kan zijn in een dictatuur die zich richt naar de behoefte en belangen van de gemeenschap, met de hoogst mogelijke benadering van het individueel belang der leden van die gemeenschap.  

Het individualisme dat op onze planeet twee uiteenlopend ontwikkelingen kent, met vooral in de tropen het geremd individualisme, dat bewust naar maatschappelijke harmonie streeft, met een hoogst mogelijke gelijkheid onder hun leden, doch in de westerse maatschappij echter overheerst wordt door een egocentrisch individualisme, met op zijn hoogste punt de Arische ontwikkeling, met een extreem dominant patriarchaal karakter, waarbij de vrouw als minderwaardig wordt verdrukt.

De Ariërs of Rein-geborene, zoals zij zich omschreven, zijn het product van een hoogmoed- of meerwaardewaan, die gevolg is van een extreem sociale degradatie binnen het westers egocentrisch individualisme. Een ontwikkeling die extra rechten toekende op eerstgeborene die de bloedlijn verder moesten zetten, en zowel gezag als vermogen van de familie, clan of gemeenschap erfde. Deze ontwikkeling herkennen we vandaag nog duidelijk bij Adellijke families en de Hebreeërs, en gaf de bloedlijn in de Bijbel van het vermeende door god uitverkoren volk. 

Sociale ontwikkelingen, samen met de sterke maatschappelijke opwaardering, die vooral door massa elektronische communicatie en modernisatie, grenzeloos verspreid worden, openen poorten voor de massa op het vlak van kennis en inzicht.

Van oudsher gebundelde dictatoriale en patriarchaal gezag, eigen aan de westerse middeleeuwen en onderdrukkingen door edelen, koningen en kerken, worden echter door communicatie en ongeremde nieuwsverspreiding op de helling gezet. Waarbij absolute en egocentrische dictaturen wankelen en afbrokkelen onder druk van een groeiende intellectuele massa, en democratie uiteindelijk een doorbraak zal maken, terwijl het egocentrisme dezelfde egocentrische maatschappij blijvend zal ondermijnen en destabiliseren.

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)