Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Anno 2017: China zou het hoogste aantal doodvonnissen uitvoeren.

4/14/2017

China kent, tot grote ergernis van westerse instellingen voor mensenrechten, een extreem hoog aantal doodvonnissen, en bijhorende terechtstellingen.

Men mag wel bedenken wie geeft er commentaar. Westerse landen die het doodvonnis bannen doch uitpuilen van de groeiende criminaliteit, terwijl die criminaliteit er gestaagd blijft stijgen, en de deugdelijke burger geen moment meer veilig is?

Het westen acht zich beschaafd. Dan is de vraag wat is beschaving voor hen die de hoogste criminaliteit en meest geavanceerde bewapeningen ontwerpen en bezitten, de meeste wapens produceren en leveren, wapenhandels als belangrijk deel van hun economie en inkomsten hebben, en daarbij tot vandaag het meeste oorlogen ofwel voeren, opzetten, steunen of door wapenleveringen in stand houden voor eigen gewin, vooral daar waar er rijkdommen zijn die westerse landen begeren.

Als tweede dient men te weten dat de meerderheid der chinezen tot de solitaire ontwikkelden behoren, en in tegenstelling met andere ontwikkelingen geen spontane gevoelens met anderen in hun omgeving of gemeenschappen delen? De sociale vrede steunt dus vooral op gemeenschappelijke belangen en inzicht, doch faalt daar waar het inzicht of intelligentie onvoldoende is. In het laatste geval kan deze zwak ontwikkelde eventueel slecht door een streng regime in het gareel gehouden worden. Daar waar de wetten niet volstaan om de maatschappij te beschermen past men bij extreme gevolgen, de doodstraf toe. Hun logica kan belasting van de maatschappij met ernstige en onverbeterlijke criminelen niet toestaan, daar dit geen bescherming levert, doch integendeel de gemeenschap door kosten zinloos belast en uitput.

Let wel dat de Oost Aziatische logica ontdaan is van zinloos medeleven en persoonlijk gerichte gevoelens, doch steunt op praktische en gemeenschappelijke doelstellingen, zonder dat ervan uit hun ontwikkeling behoeften zijn in klasse of maatschappelijk onderscheid. Gevoel naar anderen wordt bij hen bepaald door inzicht en ervaringen, en niet door spontaan medeleven.

De schaarse aanwezigheid van adellijke dynastieën werden enkel duizenden jaren voor onze jaartelling in het leven geroepen door veroveraars uit de westelijke vlakte, het huidige Kazakstan, die in hun analen werden aangehaald als Hioeng-Noe in China en de Zunoe soms ook Ainoe in Japan, bij ons gekend als Hunnen. Dynastieën zijn onvermijdelijk verbonden aan het individualisme en persoonlijk streven van prowesterse volkeren, en passen niet in de Oost Aziatische ingeboren en erfelijke mentale ontwikkelingen.  

Azië vertegenwoordig naast de solitairen, die voornamelijk in het binnenland leven ook de Nestvormers die wij niet zelden als Indonesiërs aanduiden, daar zij via de kustbewoning veelvoudig vertegenwoordigd zijn op eilanden. Hun gevoelens zijn naar de eigen gemeenschap gericht, terwijl ze aan hun gemeenschapsbelang instinctief onderworpen zijn. De afschuw van geweld maakt dat deze volkeren elke agressie vermijden waar het kan, terwijl dit bij de solitairen die instinctief alleen staan en op niemand rekenen, leidt tot een slaafse onderworpenheid om agressie te ontlopen. De nestvormers mijden kost wat kost geweld omdat dit hun rangen kan verzwakken en het nest in gevaar kan brengen, terwijl ze het meest afschuwelijk geweld en opoffering overhebben om hun nest of gemeenschap te beschermen.

Indien men het doodvonnis voor extreme en onverbeterlijke criminaliteit af zou schaffen stort de ganse Chinese samenleving ineen en groeit het uit tot een chaotisch prowesterse maatschappij zonder reële toekomst, terwijl het met de huidige gang van zaken, een snelgroeiende economie en vooruitgang boekt, met als enige handicap, westerse militaire oorlogsmachine en hun dreigement. 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)