Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Indo-volkeren en hun ontwikkeling, de grootste oorzaken van catastrofen. 

5/29/2017

Het egocentrisme, een sociale degradatie van het individualisme der introverte bevolking, vormt een overgroot deel van de blanke bevolking in het noordelijk halfrond, en oorzaak van een ziekelijke hebzucht, waardoor oorlogen om rijkdommen en macht de norm zijn voor de drijvende krachten in de westerse maatschappij.

Dezelfde ziekelijke hebzucht tast haast alle gelederen van de westerse maatschappij aan, terwijl de meer gematigde maatschappelijke extroverte gemeenschap in de westerse wereld eveneens gevolg van een sociale degradatie, hierin meegesleurd wordt. 

Niet alleen oorlogen doch ook praalzucht en ziekelijk materialisme, die verder reiken dan de noden en menselijke behoefte voor overleven, comfort, gezondheid en welstand, zijn bronnen van uitputting, uitbuiting en geweld tegen de medemens en de natuur, met fatale ontwrichting van natuur en maatschappij tot gevolg.

Medische ontwikkelingen die de levensstandaard van de bevolking zou moeten verbeteren, worden echter uitzinnig aangewend, waardoor alles wat de natuur verwerpt, in leven wordt gehouden. Vooral het terugdringen van de kindersterfte wordt als een zege beschouwd, doch onderdrukt de selectie die de gezonde ontwikkelingen in stand houden, en voorkomt dat negatieve ontwikkelingen gaan overheersten en verdere degradatie van een soort. Uiteraard kan men een groot deel der kindersterfte voorkomen door natuurlijk zorg en kennis hiervan, zonder buitensporige medische ingrepen, waardoor de natuurlijke selectie niet verstoord wordt.  

Medische ontwikkelingen en humanitaire acties hebben echter een uiterst negatief effect op de bevolkingsgroei, waardoor men van een bevolkingsexplosie moet spreken, met een overbevolking    tot gevolg, die dan op haar beurt de natuurlijke bronnen zover uitput dat men op een onnatuurlijke wijze de voedselvoorzieningen op gaat drijven, door kweek van gewassen en dieren voor consumptie en overconsumptie.

Dicht opeengepakte massa kweek van gewassen en dieren heeft echter tot gevolg dat ziektes waartegen één bepaald dier of plant niet bestand is, gemakkelijk over kan gaan naar een dierlijke of plantaardige soortgenoot, en epidemieën om de haverklap voedselvoorziening en kweekprograms   verstoren, als gevolg van een onverwachte reactie van de natuurlijke selectiesysteem.

Epidemieën hebben dan weer tot gevolg dat de mens en hun wetenschap, gaan optreden om deze te voorkomen door massale bestrijding van ziektes en epidemieën. Massaal gebruik van kunstmatige afweerstoffen als antibiotica worden hiervoor aangewend, welke op hun beurt de gradatie van natuurlijke afweer door het eigen immuunsysteem verhinderen, waardoor de fysiek en biologie van mens, dier en plant verder aan degradatie worden blootgesteld.

Het is net de totale overbevolking die de spreekwoordelijke druppel is die het vat doet overlopen. Overbevolking put de maatschappijen, natuur en de natuurlijke bronnen extreem aan, en heeft tot overmaat tot gevolg dat de effecten een dramatische weerslag hebben op de bevolkingen en het leven op onze planeet. Over populatie en consumptie verdringen wouden en natuur in zijn totaliteit, waardoor de bronnen die de natuur voeden en het ecosysteem in stand moeten houden, verdwijnen. Voeg hierbij de extreme wanverhouding tussen arm en rijk, en men heeft de ideale voeding voor het snelgroeiend extremisme en geweld, dat door prowesterse egocentrisch individualisme en sociale degradatie aangewakkerd niet in te dijken is, doch blijft toenemen. Daar waar men het de kop indrukt, is dit slechts kortstondig, daar men de voedingsboden behoudt en Waardoor het telkens weer oprijst. 

Tot overmaat is de westerse maatschappij zo ver gedegradeerd, dat men een waardering gaat koppelen aan de maatschappelijke rangorde, een overblijfsel van het door de Ariërs ingevoerde kaste- systeem. Hierdoor zwoegt de ene voor een karig loon, waar de andere nauwelijks of niet moet werken voor eenzelfde of waanzinnig hoger loon.

P.S. De Ariërs zelf zijn het product van een extreme hoogmoedswaanzin. De term Ariërs afkomstig uit het Sanskriet “āryan”: betekend Rein, Puur, Nobel, wat direct verwijst naar een asociale meerwaarde die men zicht toe-eigent.

Europese-adel en het Judaïsme zijn hiervan de extreme voorbeelden, terwijl het in beide gevallen om volkeren gaat die oorspronkelijk naar het centraal en zuidelijk deel van het Europese binnenland werden verdreven, en vanwaaruit naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika uitweken. Zie ook: Ariërs. http://kipdrego.wordpress.com/2012/03/11/ariers-2/

Ontbossing in bergachtige gebieden leidt vandaag tot aardverschuivingen na hevige regenval, terwijl voor landbouw en veeteelt de vele rechtgetrokken waterlopen met gebrek aan meanders, onvoldoende water kunnen opslaan en overstromingen het gevolg zijn. Overstromingen die door overbevolking een overweldigende catastrofe vormen. Dichte bewoning van oceaan- en zeekusten, overstromingsgebieden en bergen of hellingen, vormen een voortdurende bedreiging voor de bewoners die er zich bij gebrek aan ruimte vestigen. 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)