Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Westerse toekomst:

1/20/2018

Westerse democratie en rechtspraak dat gedomineerd wordt door het egocentrisch individualisme, is het vergif uit de middeleeuwen, dat in een moderne versie verstopt, nog steeds de westerse maatschappij domineert.  

Democratie werd onder druk van de massa en vooral twee grote revoluties, zoals in de recente geschiedenis, door Napoleon Bonaparte en Adolf Hitler, doorgedrukt, en in een sociaal kleedje geperst. Verscheidene koningshuizen werden desondanks door de bevolking in stand gehouden, en bleven onder dekmantel van democratie, intact hun invloed verder uitoefenen, met behoudt van hun middeleeuwse rechten, zij het dat deze achter een moderne, volksvriendelijke gevel werden gestopt.   

Democratie betekend echter dat de bevolking inspraak heeft, in de regering van het land en al hun handelingen. Uiteraard kan dit slechts door afvaardiging in het parlement te laten zetelen, om de stem van het volk te vertegenwoordigen. Dit veronderstelt echter dat de bevolking bij elke ernstige en diep gaande beslissing, via een volksvergadering door de vertegenwoordigers ingericht, geraadpleegd zou worden. Zo niet is er nauwelijks een toezicht vanuit de bevolking, en kan men nauwelijks van democratie spreken.  

Hier stuiten we echter op ernstige struikelblokken, namelijk de enorme verdeeldheid onder een bevolking, die door de eeuwen ontstaan is door uitstoot uit gunstige tropische gebieden. Onze westerse maatschappij is een wirwar van volkeren en ontwikkelingsniveaus, waardoor er haast nergens een eendrachtige bevolking te vinden is. Laat staan dat men door volksraadpleging tot een consensus zou kunne komen, waardoor onze westerse landen bestuurt worden, meerderheid tegen oppositie.  

Bij dat alles hebben we af te rekenen met veel voorkomend lage sociale ontwikkeling, gebrek aan algemeen intelligentie, en het vaak extreem egocentrisme van de westerse bevolking. Hierdoor achten minderheden en opposanten het nodig, in hun persoonlijk belang, meerderheden en regering te hinderen in hun werk, waardoor besturen haast onmogelijk is.  

Dit alles maakt dat de westerse middeleeuwen wel nooit ten einde zullen lopen, terwijl de westerse overheden, immigratie en uitstoot van paria’s naar het westen aanmoedigen, en beter ontwikkelden van onze maatschappij, trachten te migreren naar stabielere oorden in tropische gebieden. Dergelijk volksverhuizingen zijn zo oud als de mensheid, en zijn in de oudste geschriften terug te vinden. Doch de westerse wereld zal blijven draaien op de uitstoot van het uitschot uit de tropen. Terwijl nergens de mensenrechten harder geschonden worden, en rechten van de bevolking via allerlei constructies en falende rechtspraak, verjaring van feiten en dergelijk, verkracht worden.    

Uiteraard troosten we ons met de wetenschap dat wij hoogstaande ontwikkelingen hebben, beschaafd zijn, en de tropenbewoner, naar onze mening althans, een oermens die nooit tot ontwikkeling kan komen, en ons niveau niet kan evenaren. Gelukkig dat dit nog waar is ook, daar ons niveau verre van beschaafd is, en niet verder reikt van technologie, chaos rechteloosheid, geweld en criminaliteit met de vleet.

Daartegenover staat dat tropische maatschappijen geen koningen hadden, geen sociale rangen kenden, en geen onderscheid onder hun bevolking accepteerde, terwijl hun oorspronkelijke talen, vaak zelf geen familiale banden aangaf, en er geen echte rivaliteit onder de mensen bestond. Tropische landen hadden, vaak voor ons verzwegen, vergaande technische ontwikkelingen, doch nergens gedegen oorlogs- of militaire ontwikkelingen, Dit beteken dat men er niet met de noodzaak geconfronteerd werd, dit in tegenstelling met wat kolonisten de thuis bevolking vaak voorhield.

Wie in de tropen tussen de lokale bevolking wil overleven, komt snel tot de conclusie, dat deze mensen, zelfs ernstige problemen waarmee wij zitten, op een efficiënte wijze uiteindelijk met minder inspanningen, eenvoudig weten op te lossen, en vrij comfortabel, doch zonder veel materiele luxe, weten te overleven.

Ach ja, we kennen allen de verhalen over koningen van Afrikaanse landen, doch dit is naar de verhalen van westerse kolonisten, terwijl deze vermeende koningen bestonden uit stamhoofden, die niet werden opgevolgd door hun kinderen, doch door een volgende verkozen leider van de regio, of stamgebied.

Vroegere kolonies zitten vandaag, met chaos en destructie die wij hen gebracht hebben, terwijl de oude normen en structuren, door ons uit hebzucht en eigenwijsheid, vernielt werden.

Is er een oplossing voor het westers probleem, het antwoord is “NEE!”

Onze contreien zullen steeds bevolk worden, met wat zich in gunstige tropische gebieden niet kan handhaven, waardoor het westen veroordeeld is tot herbergen van sociale degradatie, onstabiliteit, uitbuiting, criminaliteit en dergelijk meer. Tropische volkeren zullen steeds sterker  staan door hun eensgezindheid.

Doch tijd en geschiedenis zullen, net zoals in het verleden, dat wegwissen wat niet verder kan bestaan. De natuur heeft steeds opgelost wat opgelost moest worden. Of de natuur overwint, of het leven en de mensheid verdwijnen in het niet.

 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)