Hendrik Leenders at Mechelen Belgium

Actiegroep: Voor rechten van vrouwen, minderjarigen en weerlozen.

7/9/2012

 

Overheden en hun mandatarissen schenden massaal de rechten voor kinderen en weerlozen, en zelfs de rechten voor vrouwen, doch blijven vaak buiten schot via onderlinge en onvoorwaardelijke solidariteit onder hun leden. Dergelijk fenomeen kwam in kerkelijke gemeenschappen al boven water, doch door overheden en monarchale hoven wordt niet zelden het gerechtelijke apparaat gemanipuleerd om het fenomeen te verdoezelen en klachten te verhinderen. Voor België zijn er voorbeelden in overvloed, zoals onder andere de Slachtoffers van de Roze Balletten, slachtpartijen van bendes, het schandaal rond Dutroux, doch dit zijn slechts de schaarse gevallen die aan de oppervlakte kwamen, er zijn echter vele die niet in de openbaarheid weten te komen. België staat niet alleen en de onopgehelderde drijfveren voor de moord op John Fitzgerald Kennedy en zijn broers toont ons dat dergelijke zaken ook op ander plaatsen in de westerse maatschappij mogelijk zijn.
Vooral het massale kindermisbruik en de massa’s verkrachtingen der wetten die momenteel meer en meer aan de oppervlakte komen, tonen dat er van de rechten van de mens ook in de westerse wereld weinig in huis komt.
De fameuze “Human Rights Watch” lijkt als niet gouvernementele organisatie nauwelijks of geen vat te krijgen op westerse overheden, terwijl de misbruiken alom massaal boven water komen.
In meerdere Europese landen worden de rechten van de bevolking en de democratische wetten en rechten grof geschonden, waardoor legale burgers hun rechten zonder enige rede worden beknot, een systeem dat in bepaalde landen dienst doet om opposanten te kortwieken of tot zwijgen te brengen.
In de Belgische zaak van seriemoordenaar Dutroux werd deze duidelijk door hoger geplaatste afgeschermd, terwijl tot op dit ogenblik er geijverd wordt om de medeplichtigen te vrijwaren en de seriemoordenaar zelf een voortreffelijke om niet te zeggen Koninklijke bediening in de cel zou genieten.

Het onvermogen van instellingen als “Human Rights Watch” om aan bepaalde misbruiken in westerse landen te verhelpen of er tegen op te treden, is in belangrijke maten te wijten aan de grip die de overheden in bepaalde landen hebben op de gerechtelijke werking en haar vertegenwoordigers. Het is in deze landen niet uit te sluiten dat juristen die optreden tegen de eigen regeringen, in hun lokale activiteiten als juristen gewraakt worden en hun verdere loopbaan constant gedwarsboomd worden. Ook hier scoort België hoog en kan de jurist die de bestaande wetten inroept tegen een hooggeplaatste rekenen op illegale en niet aflatende tegenwerking waarmee zijn loopbaan kappot wordt gemaakt.
De tweede ernstige handicap ontstaat waar frauderende ambtenaren of mandatarissen hun positie misbruiken om druk uit te oefenen op collega’s en ondergeschikten om klachten te seponeren, of waar men, zoals in vele landen, tegenwerking voorkomt door van alle regerende partijen en onderliggende instellingen een onvoorwaardelijke interne collegialiteit te eisen. Hierdoor zou het regeren en functioneren zonder interne weerstand mogelijk moeten zijn, doch dit systeem werkt misbruik hiervan in de hand en wordt niet zelden doorgetrokken om onfrisse zaken van collega’s mee te verdoezelen. Ook het feit dat in bepaalde landen de veroordelingen de kosten van benadeelden niet of onvoldoende dekken, werkt het onrecht in de hand, terwijl slachtoffers niet zelden door de schuldigen zo sterk werden benadeeld, dat het slachtoffer geen rechtsgeding kan bekostigen en in de kou blijft staan.
Hier komt tot overmaat bij dat in landen als België, men ondanks een leger aan integere rechters, er nooit in slaagt een grove overtreding door bestuurlijke overheden voor een rechtbank te krijgen, daar onder druk van die overheden de klachten vooruit worden geseponeerd, waarop de klager het doelwit wordt van doelbewuste pestrijen, onwettige en wettige sancties en pure haarkloverij door vertegenwoordigers van de overheid.

Het falen van “Human Rights Watch” willen we niet alleen in kaart brengen, wat slechts kan door elke geboden klacht eerst te onderzoeken, om hierbij na te gaan of er pistes zijn om dergelijk geval voor een internationaal hof voor de rechten van de mens aan te klagen. Het is onze intentie om mensen vrijwillig en onbezoldigd te helpen waar dit nodig blijkt en mogelijk is.
Wij hebben voor deze werking steun van het publiek nodig en vragen geïnteresseerden om zich anoniem aan te sluiten via het onderaan vermelde E-Mail adres. Wij op onze beurt publiceren regelmatig de resultaten via mailzending naar aangeslotenen waarin slechts weergegeven zal worden uit welke Staat er aansluitingen binnen komen, slechts indien een aangeslotene wenst zullen persoonlijke gegevens die hij wenst toegevoegd worden. Namen of identiteiten worden dus alleen vrijgegeven indien een aangeslotene er uitdrukkelijk om vraagt.
Deze nog nieuwe organisatie zoekt momenteel medewerkers op vrijwillige basis in verschillende landen.
Voor aansluiting, contact, vragen en rapporten, contacteer via E-Mail: ”oldwarrior@live.be“ 

Number of comments: 0

Name: E-mailaddress: Homepage:
Message:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)